xử lý cặn canxi

bộ CMAX 4 xử lý cặn canxi, cặn vôi , cặn trắng cho máy lọc nước ion kiềm và máy lọc nước nano
bộ CMAX 4 xử lý cặn canxi, cặn vôi , cặn trắng cho máy lọc...

Bộ xử lý canxi CMAX 4 cho máy ion kiềm và máy lọc nước công nghệ NANO Máy lọc nước ion kiềm là thiết bị sử dụng công nghệ điện phân để tạo ra 2 dòng nước là nước ion kiềm và nước ion axit. Nước ion kiềm có nhiều lợi ích cho sức khỏe […]